Gorionik za Map gas Felder

Gorionik za Mapp gas

* Usled čestih poskupljenja, ne možemo garantovati tačnost cena. Molimo, proverite cene telefonom ili emailom pre poručivanja.
** Expont doo nastoji da bude precizan u opisu proizvoda. Opisi nisu uvek kompletni, i mogu sadržati greške.

Naziv
Dimenzije
KOM
Cene
Veleprodajna cena
Maloprodajna cena
3.339,00
4.006,80
Dodaj u korpu

Preporučite prijateljima:

GORIONIK ZA MAP GAS FELDER
 
Gorionik za map gas Felder je uređaj koji omogućuje formiranje, regulisanje i sagorevanje mešavine gorivog gasa i oksidatora, kao i upravljanje plamenom prilikom realizacije zavarivanja, termičkog sečenja ili njima srodnih procesa.
 
Gorionik za map gas se isporučuje u tri varijante: standardna, sa visoko efikasnim piezo upaljačem i model sa ručkom i upaljačem.
 
Jednostavno se montira na bocu map gasa.
 
Gorionik za map gas Felder upotreba:
 
Gasnim postupkom zavarivanja stvara se nerazdvojiva veza primenom toplote ostvarene sagorevanjem gorivog gasa, pri čemu se rastapa samo osnovni, ili osnovni i dodatni materijal.
 
Energija sagorevanja se koristi za topljenje osnovnog, ili istovremeno osnovnog i dodatnog materijala. Kao rezultat se dobija nerazdvojiva veza. Najčešće se kiseonik i gorivi gas nezavisno dovode do gorionika za map gas i u njemu mešaju u željenoj razmeri. Po napuštanju gorionika mešavina se pali i formira plamen potrebnih karakteristika neophodnih za zavarivanje.
 
Da bi mogao da se koristi za zavarivanje, temperatura plamena treba da bude znatno viša od temperature topljenja osnovnog i dodatnog materijala,
 
Kao gorivi gasovi za tehnologiju zavarivanja i gasnog sečenja koriste se: propan С3Н8, butan С4Н10, metan СН4, propilen С3Н6, metilacetilen-propadijen С2Н4, (trgovački naziv MAPP GAS), vodonik Н2, itd.
 
Pošto se plamenici označavaju brojčano ciframa od 0 do 8, očito je da plamenici sa manjom brojnom vrednošću imaju i niži kapacitet sagorevanja.                   

Slični proizvodi